Animation Course Landscape - Architect - Interior
หลักสูตรการเรียน animation basic to advance for landscape architect interior เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีพื้นฐาน โปรแกรม 3dsmax ที่จะพัฒนาสู่งาน ANIMATION เกี่ยวกับงานสถาปัต ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถ ตัดต่อจบงานได้ด้วยตนเอง
เรียนทุกวันเสาร์,อาทิตย์ 12 วัน วันละ 5 ช.ม. รวม 60 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-16.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์จอม

Basic To Advance
เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการที่ต้องการจะศึกษาทำความเข้าใจ3Dโดยไม่มีความรู้มาก่อน ทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักออกแบบ การเรียนการสอนจะเน้นเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน และงานสถาปัตยกรรมทางด้าน 3D หลักสูตร ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้ 3D งานตกแต่งภายในจนถึงการสร้าง อาคารสถาปัตยกรรมได้ด้วยตัวเอง โดยการเรียนเป็นไปในลักษณะ Workshop
เรียนทุกวันอาทิตย์ 10 วัน 10 ครั้ง รวม 40 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์จอม(จอมเทพกระบี่),อาจารย์น๊อตตี้

Advance Model
เหมาะสำหรับ คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาพ Perspectiveไปจนถึงผู้เขียนโมเดล 3D ที่ต้องการเข้าถึงวิธีการปั้นModel ที่ยาก และซับซ้อน หลักสูตร คลอบคลุม การปั้นModel Furnitureชั้นสูง โดยใช้เทคนิคตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคที่ซับซ้อน
เรียนทุกวันเสาร์ 10 วัน 10 ครั้ง รวม 40 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์เล็ก (เล็กคำปั้น)
Advance Vray
เหมาะสำหรับ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่อยากจะใช้งาน Vray เพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบต่างๆได้ หลักสูตร คลอบคลุมการใช้งาน Vray ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับกลาง สามารถนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้ (เป็นส่วนที่ยกยอดมาจาก Advance Overall เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเรียนในเสาร์อาทิตย์เวลาปกติ)
เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ หรือ ทุกวันจันทร์-วันอังคาร-วันพุธ เรียน 5 วัน 5 ครั้ง รวม 25 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00น.-19.00น.โดยประมาณ
สอนโดย : อาจารย์เอก (RENDER MAN)
Advance Overall
เหมาะสำหรับ นักออกแบบ นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่อยากสัมผัสวงการสถาปัตยกรรม ควรมีพื้นฐานการทำ 3D มาบ้างแล้ว แต่อยากพัฒนาองค์ความรู้ให้ทัดเทียมมืออาชีพ หลักสูตร คลอบคลุมทุกเนื้อหา Model Material แสง Standard และ Vray
เรียนทุกวันอาทิตย์ 10 วัน 10 ครั้ง รวม 40 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์โอ (O-MANS)
Advance Lighting Exterior
เหมาะสำหรับ ผู้ที่เขียนภาพPERSPECTIVE 3 มิติ,นักออกแบบมืออาชีพที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่ยังขาดการจัดแสงที่สวยงามและทฤษฏีการวางต้นไม้ที่ถูกต้องหลักสูตร คลอบคลุมการจัดแสงแบบมืออาชีพและทฤษฏีการวางต้นไม้ รีทัชต้นไม้งานด้านสถาปัตยกรรมภายนอก เป็นการเรียนรู้ขั้นสูง ตั้งแต่ทฤษฏีไปจนถึงปฏิบัติโดยในทุกๆครั้งที่ทำงานปฎิบัติ จะมีModel3Dจากทางโรงเรียนให้กับนักเรียน
เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 10 วัน 10 ครั้ง รวม 30 ชั่วโมง เริ่มเวลา 16.00น.-19.00น. โดยประมาณ
สอนโดย : อาจารย์อ๊อบ(อ๊อบเทพกระบี่)
Advance Lighting Interior
เหมาะสำหรับ ผู้ที่เขียนภาพPERSPECTIVE 3 มิติ และนักออกแบบผู้ที่ต้องการก้าวข้ามไปเป็นมืออาชีพ เหนือมืออาชีพ หลักสูตร คลอบคลุมทฤษฏีการจัดแสงขั้นสูง โดยจัดแสงห้องรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งห้องขนาดเล็กและห้องขนาดใหญ่ โดยจบงานแบบฉบับมืออาชีพ เสริมเรื่องการวางPropในงานตกแต่งภายในอย่างไรให้สวยงามและเทคนิคการRenderรูปแบบต่างๆ โดยในทุกๆครั้งที่เรียนปฎิบัติจะมีModel 3Dจากทางโรงเรียนให้นักเรียน
เรียนทุกวันเสาร์ 10 วัน 10 ครั้ง รวม 40 ชั่วโมง เริ่มเวลา 10.00น.-15.00น.โดยประมาณ (พักเที่ยง - เข้าบ่าย)
สอนโดย : อาจารย์โอ (O-MANS)